Co plánujeme na rok 2018?


V roce 2018 nás bude provázet celoroční projekt s názvem " Osudové osmičky", který budeme realizovat ve spolupráci s kulturním a informačním centrem, místními spolky a organizacemi. Budeme připomínat důležité události, které ovlivnily nejen dějiny našeho města, ale i celého českého státu.

 
Během června a prázdnin dojde k úpravě výpůjční doby v knihovně a sice:

Z důvodu organizace Zámecké literární noci bude
14. 6.  a 15. 6. 2018 knihovna UZAVŘENA.
Dne 18. 6. - 27. 6. 2018 čerpání dovolené.
Dne 28. 6.  a 29. 6. - poslední školní dny OTEVŘENO.
ČERVENEC - letní výpůjční doba.
Od 1. 8. - 17. 8. 2018 - čerpání dovolené.
20. 8. - 31. 8 . - letní výpůjční doba.
Děkujeme za pochopení.


 
  • pravidelné návštěvní dny dětí z MŠ a ZŠ z Klimkovic a blízkého okolí
  • zahájení projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka
  • Březen - měsíc čtenářů
  • projekt " Hádej, kdo mi dnes bude číst ... cyklus pohádkových čtení se zajímavými osobnostmi
  • projekt Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka (určeno pro první ročníky ZŠ Klimkovice) slavnostní ukončení 13.června - divadelní představení ZUŠ Klimkovice
  • 19. května - projekt ZUŠ Osudové osmičky - kino Panorama
  • 15. června - Zámecká literární noc - klimkovický zámek
  • Kniholympiáda - soutěžní klání mezi družstvy v Paskově
  • Týden knihoven 2018
  • Den pro dětskou knihu
                  

 

 

 

Kontakt

Městská knihovna Klimkovice Lidická 5
Klimkovice
742 83
tel. 556 420 118 knihovna@mesto-klimkovice.cz